دانلود کتاب The World Views of the Obama Era : From Hope to Disillusionment

[ad_1]

این کتاب برخی از دیدگاه های غیر آمریکایی در مورد دولت باراک اوباما را معرفی می کند. در هر فصل هشت سال ریاست جمهوری اوباما از دیدگاه ملی دیگری بررسی می شود. با گردآوری 14 مطالعه ملی از سراسر جهان ، این جلد یک دیدگاه جهانی تجمعی از سیاست خارجی و امور دو جانبه کاخ سفید اوباما را ارائه می دهد. . این یک چشم انداز بیرونی برای ریاست جمهوری فراهم می کند ، که در ابتدا با استقبال گرم سراسر جهان روبرو شد ، اما به نظر می رسد با گذشت زمان در اکثر کشورها مورد پسند واقع شده است. امیدهای قاطع مربوط به چرخش اوباما به ناامیدی در سراسر جهان در انتخابات سال 2008 است ؛ تغییراتی که وی در امور خارجه آمریکا قول داد فقط تا حدی قابل تحقق است و به جهانیان یادآوری می کند که حتی تحت رهبری الهام بخش اوباما ، وضعیت ایالات متحده و نقش در جهان تغییر چشمگیری نخواهد کرد.

[ad_2]

source link