دانلود کتاب Theatre, Performance and Change :

[ad_1]

هدف این کتاب “عجیب و غریب” ساختن رشته نمایش و تحقیقات پرفورمنس است. از آنجا که مردم فکر می کنند تغییر یک مقوله دست کم گرفته شده است ، این مفهوم بیش از حد درام و عملکرد را به عنوان نوعی عمل هنری ، اجتماعی ، آموزشی و مادی تعیین می کند. بنابراین ، دانشمندان و دست اندرکاران در اینجا جمع می شوند (از جمله تاریخ درام و ادبیات ، کارشناسان آموزش در زمینه ها درام ، جوانان و …) هنر ، سیاست هنری ، تئاتر سرمایه گذاری اجتماعی و نمایش های فعال) در 35 مقاله کوتاه موضوع تغییر را مورد بحث قرار داد. برای هر کسی که می خواهد رابطه بین تئاتر ، اجرا و تغییر خودش را بفهمد ، این کتاب یک مکالمه مقدماتی ضروری است.

[ad_2]

source link