دانلود کتاب Therapeutic Endoscopy in the Gastrointestinal Tract :

[ad_1]

این کتاب که توسط متخصصان گوارش و جراحی گوارش نوشته شده است ، شرح جامع و مفصلی از کلیه اقدامات آندوسکوپی مداخله ای ایجاد شده و تازه توسعه یافته را ارائه می دهد. برای هر فرآیند ، شامل: دستورالعمل ها ، پرسنل ، تجهیزات و نیازهای فنی ، نتایج ، عوارض احتمالی و مدیریت آنها. این کتاب همچنین تعداد زیادی از تصاویر و نقشه های رویه ، و همچنین نکات و نکات مفید را ارائه می دهد ، و منبع ارزشمندی را برای پزشکان و جراحان جوان و باتجربه و همچنین متخصصان آندوسکوپی در زمینه های دیگر فراهم می کند.

[ad_2]

source link