دانلود کتاب Towards a Sociology of Health Discourse in Africa :

[ad_1]

این کتاب گفتمانهای اساسی مربوط به سلامت آفریقا ناشی از بیماریهای بومی در آفریقا را مورد بحث قرار می دهد. این زمینه ، چالش ها و تلاش های مبارزه با این بیماری ها را شناسایی ، توضیح و توضیح می دهد. این کتاب یک تحلیل مقایسه ای منحصر به فرد از وضعیت سلامت آفریقا انجام می دهد ، بنابراین از وضعیت بهداشت جهانی در آفریقا چشم پوشی نمی کند. این یک موضع تجزیه و تحلیل کلان پیرامون مسائل مهم بهداشتی در آفریقا است. “گفتمان بیماری” بخشی از گفتمان عمیق جامعه شناسی آفریقا در زمینه بهداشت است. این چارچوبی را برای دانش آموزان ، دانش پژوهان و پزشکان ارائه می دهد تا شرایط بهداشتی و بهداشتی آفریقا را درک کنند.

[ad_2]

source link