دانلود کتاب Towards a Sociology of the Coast : Our Past, Present and Future Relationship to the Shore

[ad_1]

این کتاب تلاش می کند ساحل را به عنوان مکانی با اهمیت عمیق در تاریخ و جامعه درک کند. از طریق برخی مطالعات موردی که در استرالیا انجام شد ، نویسنده از روش منطقی سازی ماکس وبر برای درک تفسیرهای مختلف ساحل در طول تاریخ اخیر استفاده کرد. امروزه ، مناطق ساحلی به سبک زندگی یا ماجراجویی معروف هستند ، اما تاریخ آنها تحت حمایت استعمار و صنعتی بسیار متفاوت است. نویسنده دوگانگی ظریف بین تجربیات جایگزین ارائه شده توسط ساحل امروز و آرمانها و ارزشهای تحمیل شده در گذشته را بررسی می کند. نویسنده با اثبات اخلاقی این مسئله که نحوه استفاده و تجربه امروز ساحل بر زندگی نسلهای آینده تأثیر منفی خواهد گذاشت ، به منظور ایجاد بحث بیشتر در میان دانشجویان و دانشمندان جامعه شناسی محلی ، همچنین مدیران ساحلی و ذینفعان. .

[ad_2]

source link