دانلود کتاب Towards a Synergistic Combination of Research and Practice in Software Engineering :

[ad_1]

این کتاب آخرین تحولات تحقیق و عمل مهندسی نرم افزار را گزارش می کند. این محتوا به 15 فصل تقسیم شده است: زبان و ابزار ، روند توسعه ، مدلسازی ، شبیه سازی و تأیید و آموزش. در گروه اول ، این کتاب شامل فصلهایی در مورد زبانهای خاص دامنه ، پیچیدگی نرم افزار ، آزمایش و ابزار است. در قسمت دوم ، این گزارش از توسعه آزمون محور ، پردازش قاعده تجارت و مدیریت نرم افزار گزارش می دهد. به نوبه خود ، فصل های بعدی مدل سازی ، شبیه سازی و تأیید سیستم های زمان واقعی ، سیستم های تلفن همراه ، شبکه های رایانه ای و چارچوب های مبتنی بر Scrum را معرفی می کنند. این کتاب با هدف تحقق ترکیبی هم افزایی از نتایج تحقیق به دست آمده در بهترین روش های دانشگاهی و صنعت و ارائه راهنماهای مرجع ارزشمند برای این دو گروه ، توسط محققان و دست اندرکاران تالیف شده است.

[ad_2]

source link