دانلود کتاب Towards Green Cities : Urban Biodiversity and Ecosystem Services in China and Germany

[ad_1]

این کتاب با هدف جذب ، توصیف و انتقال دانشمندان و متخصصان از اهمیت ، ارزش و پتانسیل فعلی تنوع زیستی شهری و خدمات اکوسیستم در روند توسعه پایدار شهری و شهرنشینی مداوم است. از طریق مطالعات موردی و نمونه های عمل خوب ، توسعه فعلی ، روش های مختلف و چالش های آینده چین و آلمان را در رقابت فضای سبز و مصرف زمین شهری به تفصیل ، بحث و توضیح داده است. هدف استراتژیک انجام ارزیابی طولانی مدت از پتانسیل فضای سبز شهری در برنامه ریزی و توسعه شهری و افزایش ملاحظه فضای سبز شهری است. این کتاب توصیه های عملی برای برنامه ریزان شهری ، سیاستمداران و ذینفعان در زمینه زیرساخت های سبز بین محیط و منظر شهری را ارائه می دهد.

[ad_2]

source link