دانلود کتاب Towards Sustainable Cities in Asia and the Middle East : Proceedings of the 1st GeoMEast International Congress and Exhibition, Egypt 2017 on Sustainable Civil Infrastructures

[ad_1]

این جلد کار نوآورانه ای را در زمینه روش ها ، ابزارها و روش های نوآورانه با هدف حمایت از انتقال به توسعه پایدار و هوشمندانه در شهرها و مناطق آسیایی و خاورمیانه معرفی می کند. با رشد مداوم و سریع جمعیت و شهرنشینی در آسیا و خاورمیانه ، نقش محیط ساخته شده و محیط شهری بیش از پیش آشکار شده است ، که نه تنها منجر به تخریب محیط زیست می شود ، بلکه باعث افزایش مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای می شود. در هر فصل موضوعات به موقع مانند زیرساخت های پایدار ، حمل و نقل ، انرژی های تجدید پذیر ، آب و روش هایی برای حمایت از نوآوری شهری و توسعه پایدار معرفی می شود. برخی از نمونه های عملی نشان داده شده است تا آخرین پیشرفت ها و پیشرفت ها در زیرساخت های طراحی ، ساخت و حمل و نقل برجسته شود. این جلد بخشی از اقدامات اولین کنفرانس بین المللی GeoMEast و نمایشگاه زیرساخت های مدنی پایدار در مصر در سال 2017 است.

[ad_2]

source link