دانلود کتاب Transdisciplinary Systems Engineering : Exploiting Convergence in a Hyper-Connected World

[ad_1]

این کتاب راهی را که ادغام انضباطی و پیشرفت فناوری در حال تغییر مهندسی سیستم برای حل خلا the موجود در مهندسی سیستم های پیچیده است ، بررسی می کند: مهندسی سیستم های میان رشته ای (TSE). TSE برای یافتن ارتباط فراتر از رشته های سنتی است؟ این کتاب مجموعه ای از روشهای جدید را از زمینه های مختلف دانشگاهی مانند علوم کامپیوتر ، علوم اجتماعی ، تحقیقات انسانی و طراحی سیستم برای آشکار کردن الگوها ، کارایی ، توانایی ها و طراحی مسیرهای بصری مورد بررسی قرار می دهد. این کتاب برای خدمات دهی به چندین کاربر طراحی شده است. این یک کتاب مکمل ایده آل برای دوره های تحصیلات تکمیلی مهندسی سیستم ، یک کتاب مرجع برای مدیران پروژه و پزشکان در تمام صنایع و یک منبع اصلی اطلاعات برای محققان مشغول تحقیقات چند رشته ای در مهندسی سیستم و طراحی است. .

[ad_2]

source link