دانلود کتاب Tree-mendous Trouble : The Dead Sea Squirrels Series, Book 5

[ad_1]

کرکوس ، که این مجموعه را ادامه می دهد ، اظهار داشت که این باعث می شود کودکان “بدون شک با صدای بلند بخندند” با “شوخ طبعی زیاد برای سرگرم کردن خوانندگان جوان” و آن را به طرفداران بزرگ نیت و استینک توصیه می کنند!
مایک ناوروکی ، بنیانگذار VeggieTales ، ماجراهای بیشتری را با مایکل و دوستانش تجربه کرده است!
لباس های فانتزی ، اتاق همستر به روز شده و دعوت های شام؟ به نظر می رسد که مرل و مروارید در واقع در جهان ظهور می کنند زیرا آنها وارد قرن 21 شده اند. اما شاید دعوت به اشتراک گذاشتن بلوط با دوستان جدید همه چیز نباشد. همراه با مرل و مروارید ، این یک ماجراجویی خنده دار دیگر است زیرا آنها می دانند که مهربانی ضروری است ، حتی اگر با بزرگترین کینه (و کرکی) روبرو باشید.

[ad_2]

source link