دانلود کتاب Treppenwitz zur Hochkultur : Beginn unserer Traumkultur?

[ad_1]

برند و کلودیا یک ماجراجویی عاشقانه داشتند ، اما در این خاطرات به شدت تحت تأثیر این عشق قرار گرفتند. دیدار مشترک آنها با کلودیا قبلاً تلاش کرده بود تا یکدیگر را به تاریخ فرهنگی آلمان نزدیک کنند ، اما مدتهاست که این یک عشق مست کننده است. دو طرف به تدریج متوجه شدند که آنها مایل نیستند روابط خود را بالاتر از منافع خود قرار دهند ، که حتی دردناک تر است. والتر وور در رمان دوم عاشقانه خود “شوخی راه پله فرهنگ عالی” ، شرح عمیقی از تاریخ فرهنگی اروپای مرکزی از قرون وسطی تا رمانتیسیسم ارائه داد. این به همه کسانی که می خواهند میراث فرهنگی آلمان را به راحتی تجربه کنند توصیه می شود.

[ad_2]

source link