دانلود کتاب Trial By Ordeal : Poetry

[ad_1]

در مدت زمان کوتاهی ، کارن موبلی کشته شد ، بر اثر اصابت اتومبیل ، پایش شکست و مصیبت های زیادی متحمل شد. این مجموعه شعر “آزمون آزمایش” نقش او را به عنوان یک دختر ، خواهر و عاشق هنگامی که ایمان او به چالش کشیده می شود ، بررسی می کند. موبلی یک هنرمند تجسمی است و شعرهای او سرشار از تجربه بینایی و مشاهده هنرمند است. این شعر شرح او از تجربه هیبت و شگفتی در طبیعت است و از دست دادن خانواده ، معلولیت و آسیب شخصی جان سالم به در برد.

[ad_2]

source link