دانلود کتاب Tribute and Trade : China and Global Modernity, 1784–1935

[ad_1]

در قرن های 18 و 19 ، روابط بین چین و غرب با محدودیت های شدید سلسله چینگ در دسترسی خارجی و جاه طلبی های امپراتوری غربی تعریف شد. تعاملات فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی غالباً مملو از جنجال است و هر دو طرف پر از تردید و سو mis تفاهم هستند. با این وجود ، تجارت در حال رونق است و نمونه هایی از مبادلات فرهنگی و دوستی وجود دارد که با روایت رسمی مغایرت دارد. “ادای احترام و تجارت: چین و مدرنیته جهانی” با ترسیم نمونه هایی از رویارویی چین و غرب در این دوره و پس از آن تا اوایل قرن بیستم را بررسی می کند. از جمله هنر ، ادبیات ، علوم ، سیاست ، موسیقی ، آشپزی ، لباس و … چین و غرب چگونه به یکدیگر نگاه می کنند ، چگونه بر یکدیگر تأثیر می گذارند و میراث ماندگار این تماس چیست؟

[ad_2]

source link