دانلود کتاب Tricks and Bids

[ad_1]

هنگامی که مایکل نول یک شب دیلون اسپاد را خارج از باشگاه BDSM پیشنهاد داد ، تنها چیزی که بدنبال او بود مشتریان بالقوه و برخی گرفتاری ها بود. او چیزی فراتر از چانه زنی داشت. مایکل به عنوان یک روسپی دوست دارد رابطه برقرار کند ، اما فاصله عاطفی بین او و مردی که با او خوابیده است را حفظ می کند. اولین کار او اطمینان از امنیت خود بود ، اما پس از گذراندن شب در رختخواب دیلون ، متوجه شد که مرز لذت و حرفه در حال تاریک شدن است. از زمانی که معشوقش شش سال پیش درگذشت ، دیلون هرگز او را به خانه نیاورد. خواستار تسلط درونی خود به گونه ای که نتواند در برابر آن مقاومت کند. غریزه او این بود که از پسر بپرسد ، حتی اگر به خودش یادآوری کند که فقط هزینه های شرکت موقت مایکل را پرداخت می کند. روابط آنها ممکن است با یک معامله تجاری آغاز شود ، اما حرفه ای ماندن در هنگام نقض همه قوانین دشوار است.

[ad_2]

source link