دانلود کتاب Triumph of the Rococo 1750-1780 – An Introduction to the Furniture of the Eighteenth Century

[ad_1]

این کتاب مختصراً به معرفی مبلمان قرن هجدهم می پردازد که در آن پیروزی های سبک روکوکو بین سالهای 1750 و 1780 تمرکز شده است. روکوکو یک جنبش هنری در قرن هجدهم بود که بر نقاشی ، معماری ، طراحی داخلی ، دکوراسیون ، ادبیات ، موسیقی و تئاتر تأثیر گذاشت. در پاسخ به عظمت ، تقارن و مقررات سختگیرانه سبک باروک ، در پاریس ، فرانسه توسعه یافت. برای کسانی که به تاریخ مبلمان ، به ویژه تحولات عمده قرن 18 علاقه مند هستند ، این متن یک گزینه ایده آل است و چیزهای زیادی به مجموعه ادبیات مبلمان اضافه می کند. ما مفتخریم که این متن عتیقه را در اینجا بازنشر کنیم و تاریخچه مبلمان را دوباره معرفی کنیم.

[ad_2]

source link