دانلود کتاب Trois fous dans la rue parlent

[ad_1]

Pilone ، Ligote و Dédicace در این خیابان مستقر شده اند. آنها با یکدیگر صحبت می کنند ، به یکدیگر گوش می دهند و زمان را می کشند تا زندگی خود را مانند کلمات دوباره بسازند. آنها بین پارتیشن های محافظ خانه زندانی نخواهند شد ، اما مانند پوستی جدید به این مکان مقدس مقدس خوش آمدید ، جایی که هر دیوانه ای حرف های خودش را پیدا می کند ، Maxime Jean Baptiste (کارهای ماکسیم ژان باتیست به آنها کمک کرد.) اگر ماسک بزنند ، افراد دیگر آنها را می بینند و نگاهشان آنها را دیوانه می کند. دیگر زیر پا گذاشتن قطعات کثیف جهان ، زیر پا گذاشتن ارزشهای عدالت و پذیرفتن کلمه انحصار در وسط خیابان دیگر یک دنیا نیست.

[ad_2]

source link