دانلود کتاب Trois puissances étrangères impliquées, les Nations unies impuissantes : Le Moyen-Orient en restructuration – Tome III

[ad_1]

سه قدرت بزرگ بین المللی ، خاورمیانه ، روسیه ، ایالات متحده و اتحادیه اروپا ، هر یک بر اساس منافع دیپلماتیک و اقتصادی خود جاه طلبی های خاص خود را دارند. با این حال ، هیچ یک از این اختیارات نمی تواند احترام به حقوق بین الملل را تضمین کند ، که همچنان در درگیری های داخلی نقض می شود و اولین قربانیان درگیری های داخلی غیرنظامیانی هستند که قتل عام یا آواره شده اند. در برابر این “شکست تکان دهنده” جامعه بین الملل ، لازم و ضروری است که سازمان ملل اصلاحات عمیق داخلی را برای اصلاح عملیات خود انجام دهد تا بتواند راه حل سیاسی را در این خاورمیانه بی خون اجرا کند.

[ad_2]

source link