دانلود کتاب Trois puissances régionales s'affrontent pour un leadership : Le Moyen-Orient en restructuration – Tome II

[ad_1]

در آغاز قرن بیست و یکم ، خاورمیانه در حال ورود به نوع جدیدی از ژئوپلیتیک است که سه قدرت منطقه ای خواستار “رهبری حاکم” آن هستند: ایران ، توسعه طلبی و قدرت هسته ای بالقوه. عربستان سعودی برای حفظ رهبری خود در جهان سنی عرب دستخوش تغییرات اقتصادی است ؛ ترکیه در حالی که مشتاق بازگشت به امپراتوری سلطه طلب عثمانی است ، بین اروپا ، ناتو و روسیه معلق است. این کتاب به ما اجازه می دهد تا وقایع بسیاری را که در دهه گذشته خاورمیانه را متزلزل کرده است بررسی کنیم و تحولاتی را که منجر به سومین بازسازی ژئوپلیتیک منطقه ای شده است ، روشن می کند.

[ad_2]

source link