دانلود کتاب Trompe l’œil

[ad_1]

سه داستان فانتزی که در آینده ای نامشخص یا هدیه ای غیرمعمول اتفاق می افتند. به دنبال پرواز خطرناک یک کاروان کوچک “در جاده به مستعمره جدید” ، آنها باید یک سرزمین متخاصم را رها کنند. “آیا می توانم آلبوم میکی موس را بخوانم؟” »از قضا ، ردیابی مرز ظریفی که بین زندگی روزمره و جنون وجود دارد. “کودکان AOC” ادای احترام به رمان های علمی تخیلی فیلیپ ک.

[ad_2]

source link