دانلود کتاب Trouver sa voie : Comment faire l'entreprise buissonnière ?

[ad_1]

چه دانشجو باشید و چه مشاور ، یک ناظر بازآموزی یا یک جوینده کار ، چگونه می توانید رشته ای را پیدا کنید که با ارزش های شما مطابقت داشته باشد؟ اعم از تاریخ ، اساطیر بدوی ، جنگ یا قهرمانان ، آیین ها یا تابوها ، همه زمینه های فعالیت مانند جامعه وحشی است. این کار که به عنوان یک کتابچه راهنما طراحی شده است ، شما را به نادیده گرفتن مدرسه دعوت می کند و به شما امکان می دهد در این زمینه های فعالیت جستجو کنید تا زندگی حرفه ای خود را معنی دار کند ، از نظر فرهنگی خود را تغذیه کنید ، و از مشاوره تا توزیع برای تحقق حرفه خود.

[ad_2]

source link