دانلود کتاب Turkey’s Relations with the Middle East : Political Encounters after the Arab Spring

[ad_1]

این کتاب روابط سیاسی معاصر ترکیه و خاورمیانه را بررسی می کند. با توجه به خیزش عرب در سال 2011 ، بحران سوریه ، تشدید تروریسم منطقه ای و تلاش برای کودتای نظامی ترکیه ، این نشان می دهد که سیاست خارجی ترکیه در قبال ایران ، عربستان سعودی ، مصر و دیگر کشورهای مهم خاورمیانه دچار نوسانات زیادی شده است. ، سوریه و عراق. نویسنده مشارکت عمیق ترکیه در امور خاورمیانه را تجزیه و تحلیل کرد ، و همچنین تروریسم ، جنبش های اجتماعی و سیاسی و مبارزات حقوق اقلیت ها را حل کرد. اگرچه این موضوعات به طور سنتی به عنوان امور داخلی در نظر گرفته می شدند ، این کتاب بر گسترش دامنه منطقه ای آنها و تأثیر آنها بر دیپلماسی ترکیه و کشورهای خاورمیانه تأکید دارد.

[ad_2]

source link