دانلود کتاب Twenty-First Century Marianne Moore : Essays from a Critical Renaissance

[ad_1]

این مجموعه نمایانگر مجموعه ای از شعور انتقادی جدید است که نشانه ظهور دوره رنسانس ماریان مور در قرن 20 است. این مقالات به بررسی درگیری مور در جنبش مدرنیسم و ​​جامعه ، تأثیر او بر نسل های بعدی هنرمندان و انگیزه او برای چشم پوشی از حرفه پس از جنگ جهانی دوم می پردازد. در همان زمان ، آنها تلاقی شاعرانگی و سیاست های فرهنگی وی را در طول زندگی حرفه ای اش دنبال کردند. این مقالات از مطالب بیوگرافیکی قبلاً ناشناخته و نسخه های جدید نوشته های مور و دیدگاه های جدید در مورد بایگانی ها استفاده می کنند ، و به ویژه اطلاعات جالب توجهی در مورد رابطه مور و اواخر کار وی به عنوان یک نماد فرهنگی ارائه می دهند.

[ad_2]

source link