دانلود کتاب Two Bicycles in Beijing

[ad_1]

یک دو؛ ،،.. دو دوچرخه لنز و ماشین زرد کنار هم از کارخانه بیرون آمدند. آنها از ویترین کنار هم پکن را تماشا می کردند. سپس ، یک دختر کوچک وارد شد ، ماشین زرد رنگی خریداری کرد و او را از لنز دور کرد! با کمک یک مرد زایمان ، لنز یک مسابقه حماسی را برای یافتن دوست خود آغاز کرد ، که همه مناظر و صداهای پکن را به خوانندگان معرفی کرد.

[ad_2]

source link