دانلود کتاب Überall Wurst. : Ein Literaturspot um 1900

[ad_1]

تاریخ ادبیات ثابت می کند هر کسی که به طور عمده در مورد غذا می نویسد. به طور خاص: در مورد سوسیس و کالباس. فلیکس لیندر ، دانشمند ادبیات و فرهنگ ، در مقاله ای از کتاب دوره 204 خود ، از جمله فریدریش نیچه و فرانتس کرافت نامه از فرانتس کافکا ، به جستجوی شعر در شعر پرداخت. اگرچه خالق زرتشت اعتقاد داشت که تنها در صورتی می تواند بنویسد که مادرش “سوسیس خوشمزه” به او بدهد ، اما خالق تحول ، خود را کسی تصور کرده است که از طریق گوشت تغییر شکل داده است ، اما بدن منفی این شاعر نمی تواند جوید. سوسیس ، او واقعاً احساس کرد که چگونه بدنش زمین را “لرزاند”. بنابراین آیا سوال در مورد نامه ها فقط در مورد سوسیس است؟

[ad_2]

source link