دانلود کتاب Übersetzungen von Erbauungsliteratur und die Rolle von Netzwerken am Ende des 17. Jahrhunderts

[ad_1]

با پایان قرن هفدهم ، کل اروپا و همه فرقه های مسیحی توجه به تقوا را شروع کردند. بین جنبش های مختلف تقوا ، از جمله جنبش Puritan در انگلیس ، Nadre Rififi در هلند و جنبش تقوی در آلمان ، ارتباط نزدیکی وجود دارد. در این جنبش ها ، ترجمه ادبی الهام بخش نقش مهمی دارد. تاکنون ، اگرچه تحقیقات در سطح کلان به این ترجمه ها پرداخته است ، Jan van de Kamp اولین کسی است که شبکه ای از مترجمان را که کتابهای انگلیسی و هلندی را به آلمانی ترجمه می کند ، مطالعه می کند. این نشان می دهد که شبکه نقش بسیار مهمی در تولید ، توزیع و دریافت ترجمه ها داشته است. وی همچنین تأثیر عظیم Puritanism و Nadere Reformatie در پیتیسم آلمان و میزان ارتباط جنبش های ذکر شده را بررسی کرد.

[ad_2]

source link