دانلود کتاب Übungsbuch Produktionswirtschaft : Planung, Steuerung und Industrie 4.0

[ad_1]

این کتاب بیش از 70 تمرین و سه مطالعه موردی از جمله راه حل های دقیق در مورد موضوعات انتخاب شده در مدیریت تولید و صنعت 4.0 را در اختیار دانشجویان قرار می دهد. هر فصل شامل معرفی مختصری و اهداف یادگیری است که باید محقق شود. ارجاع متقابل کتاب درسی “مدیریت تولید” نوشته شده توسط Kellner / Lienland / Lukesch برای خودآموزی مفید است و خود را برای بهترین آمادگی برای امتحان آماده می کند. در چاپ دوم ، زبان و ساختار وظایف ، راه حل ها و تصاویر به طور گسترده ای مورد بازنگری قرار گرفت و بسیاری از وظایف جدید اضافه شد.

[ad_2]

source link