دانلود کتاب Ubuntu : Ce que je suis…

[ad_1]

دزموند توتو و نلسون ماندلا برای شکستن آپارتاید و ترویج آشتی ملی در آفریقای جنوبی از اصطلاح “اوبونتو” استفاده کردند. اصطلاح بانتو دیگران را به منبع اصلی ثروت انسانی تبدیل می کند. هیچ چیز بدون دیگری. اوبونتو به ما می گوید که همه ما به هم وابسته هستیم. ما این را مدیون دیگران و کسانی هستیم که اکنون با ما در ارتباط هستند ، همچنین کسانی که در گذشته هستند و انسانیت امروز را برای زندگی می سازند. پس من اگر در همه حلقه های این زنجیره طولانی نباشم کی هستم؟

[ad_2]

source link