دانلود کتاب UFOs, Aliens and the Battle for the Truth : A Short History of UFOlogy

[ad_1]

اشیا flying ناشناخته پرنده ، بیگانگان و استدلال های ناقص در مورد نبرد حقیقت. این راهنمای جاودانه یکی از اسرار ماندگارترین ما است. به طور خلاصه عجیب ترین برخوردها را معرفی می کند و همه چیز را از سلاح های بی سر و صدا گرفته تا واقعا عجیب توضیح می دهد ، توضیح می دهد ، برای قوی ترین ها بینش ایجاد می کند. شواهد مختصر ، متعادل و گاه جالب توجه مبنی بر اینکه افرادی از دنیای دیگر از ما دیدن می کنند و بهترین شک و تردید را ارائه می دهند. درباره بیگانگان.

[ad_2]

source link