دانلود کتاب Ukraine in Histories and Stories : Essays by Ukrainian Intellectuals

[ad_1]

این مجموعه جذاب از نویسندگان ، مورخان ، فیلسوفان ، تحلیل گران سیاسی و رهبران عقاید معاصر اوکراینی تلفیق تأملاتی در مورد تاریخ اوکراین (یا تاریخ) با تجزیه و تحلیل جریان و مفاهیم ، ایده ها و داستان های زندگی است. نویسنده تصویری چند وجهی از حافظه و واقعیت اوکراین را نشان می دهد: از قحطی بزرگ تا میدان ، از تعرض روسیه به تنوع فرهنگی ، از عمق گذشته تا پیچیدگی حال. باید برای هر کسی که به اوکراین علاقه مند است مطالعه کند نویسندگان این کتاب مورخان ، نویسندگان ، فیلسوفان ، تحلیل گران سیاسی و روشنفکران مشهور اوکراینی هستند. این کتاب با حمایت بنیاد فرهنگی اوکراین منتشر شده است.

[ad_2]

source link