دانلود کتاب Ultra High Energy Cosmic Rays: A New Tool for Astrophysics Research

[ad_1]

این کتاب جدید همه جنبه های فیزیک پرتوهای کیهانی و اخترفیزیک را مورد بحث قرار می دهد. در این مقاله همچنین به پاسخ س questionsالات مربوط به اجرام آسمانی و پرتوهای کیهانی ، که برای درک اجسام ضروری هستند ، مانند توصیف جهان و برخی از اجرام آسمانی ، تاریخچه مختصری از تحقیقات پرتوهای کیهانی و تشخیص جهان در شرایط مختلف ، بحث شده است. باندهای انرژی پرتو ، لیست آرایه ای که برای تحقیقات پرتوی کیهانی با انرژی بسیار بالا و اثر GZK استفاده می شود.

[ad_2]

source link