دانلود کتاب Ultrasound and Infertility

[ad_1]

این نشریه یک بررسی جامع از استفاده از سونوگرافی در مدیریت بیماران نابارور را ارائه می دهد. توجه ویژه ای به تکنیک های اخیراً ایجاد شده مانند ارزیابی تغییرات آندومتر ، اندازه گیری جریان خون تخمدان و لقاح آزمایشگاهی بازیابی تخمک از راه پوست داشته باشید. یک روش جدید برای سونوگرافی از طریق واژن پیشنهاد شده است و بازیابی تخمک ها با هدایت بیوپسی و همچنین توصیف دقیق اندازه فولیکول و تعداد درمان های ناباروری ، نتایج اصلی را بدست آورد. در هر فصل رهنمودهایی برای تفسیر نتایج سونوگرافی ، از جمله محدودیت ها و کمبودهای بالقوه ارائه می شود. محققان و پزشکان علاقه مند به درمان بیماران نابارور ، این قسمت را ضروری می دانند.

[ad_2]

source link