دانلود کتاب Um Gottes willen : Religion und Klimaschutz

[ad_1]

‘مال خودم. آب و هوا. اقلیم بر اساس این سه کلمه کلیدی ، از اوایل قرن 16 و 17 ، بحثهای داغ کلامی مطرح شد: آیا خدای مجازات هوا افرادی را که مرتکب جنایات جدی شده اند هدف قرار می دهد؟ آیا طوفانی که محصول را نابود کرد ، در نقشه نجات خداوند تصادفی بود یا کاملاً عمدی بود؟ وقتی برنامه ها زمان زندگی را از بین می برند ، برنامه ها چطور؟ از طرف دیگر ، آیا رعد و برق و باران شدید نیز باید در کار کلی خلقت خوب “عزیز خدا” جایی داشته باشد؟ کریستف بریتسامتر (کریستف بریتسامتر) ، متکلم اخلاق در مقاله 202 خود به دنبال برقراری ارتباط معنادار بین خدا ، طبیعت و حفاظت از آب و هوا است ، این ارتباطات قرن ها پیش است و هنوز هم انگیزه توسط متکلمان قرن 21 استفاده می شود.

[ad_2]

source link