دانلود کتاب Un autre Népal : Les Khaling Rai de Basa Rapcha

[ad_1]

نپال برای اکثر مردم ، شاهکارها ، پیاده روی و کاروان هایشان در جاده های کوهستانی موفقیت های مهمی به دست آورده است. نویسنده و همسرش با ترک فعالیت های گسترده فاتحان در فضای باز ، به قطعه کوچکی از زمین به طول چندین کیلومتر مربع که دهکده ای منزوی و در ارتفاع بیش از 4000 متر بود ، متصل شدند. جمعیت برای زندگی در فقر به سنت های سکولار بستگی دارند و برای زنده ماندن به همبستگی بستگی دارند. با این حال ، مدرنیته در حال توسعه است. نویسنده پس از زندگی زیاد در این روستا ، خوانندگان را وادار می کند تا به تدریج این نوع زندگی اجدادی را کشف کنند که ممکن است ناپدید شود: زندگی روزمره کار سخت در تراس ها ، فرهنگ ابدی ، جشنواره ها ، آداب و معاشرت ، بدون اینکه زلزله مهیب سال 2015 را فراموش کند.

[ad_2]

source link