دانلود کتاب Un bouquet de fleurs du cœur : Recueil

[ad_1]

کلمات از قلب درست ، صادقانه و مومیایی هستند که غم را تسکین می دهند. درباره نویسنده پس از اینکه نویسنده Ghislaine Cochot اولین کتاب “عشق در قلب قلب” را نوشت ، او هنوز علاقه زیادی به خواندن و نوشتن دارد و اولین شعر را از قلب او سروده است. او یک دسته از گلهای بزرگ را با گلهای تازه دسته بندی کرد و ثروتهای عشق هر یک از ما را از ما گرفت.

[ad_2]

source link