دانلود کتاب Un chemin parmi les morts

[ad_1]

سفر را شروع می کنید؟ مراقبه برای پیاده روی؟ فرار از دنیای واقعی؟ جذب نکروپولیس؟ بدون شک ، همه اینها. ژاک لمبرت (ژاک لمبرت) گزارشگر سابق واقعیت است ، اینجا بسیار دور از واقعیت ، در تلاش برای دستیابی به یک دارایی نامشهود مسالمت آمیز است. بین رویا و واقعیت ، بین تجربه و رمان ، بین یقین ، داستان را بخوانید تا حقیقت را از دروغ جدا کنید ، اما اگر درست و غلط مخالفت کنند ، چه می کنید؟ راز نویسنده هدیه شخصی است که وی توانسته با دوست متوفی صحبت کند. زیرا مرحوم از آن زمان می دانست چگونه باید به هوش خود وارد شود ، بسیار طبیعی واکنش نشان داد ، گذشته آنها را برانگیخت ، اعتماد به نفس ریخت و برخی از دانش ما را از بین برد.

[ad_2]

source link