دانلود کتاب Un choix… une vie

[ad_1]

جان بیشتر به مال خود اهمیت می دهد. بنابراین ، وقتی اراده پدر او را مجبور به ازدواج و تأسیس خانواده برای بازگشت به خانه می کند ، تمام تلاش خود را برای رفتن به آنجا انجام می دهد. اما این ورود حسابدار جدید و دخترش را حساب نمی کند. جان باید انتخاب کند. اما کدام یک … خطر از دست دادن همه چیز را دارد.

[ad_2]

source link