دانلود کتاب Unnützes Wissen Niederrhein. : Skurrile, abwegige und lustige Fakten für Besserwisser und Alleskenner

[ad_1]

دانستن همه اینها: مانفرد اشمیت از کورشنبروئیچ واقعیت های پوچ ، جالب و کاملاً تعجب آور درباره منطقه راین سفلی و ساکنان آن ارائه می دهد. این یک کتاب مطالعه عالی برای همه افراد مرتبط با نوردراین و بهترین آمادگی برای چت کوچک بعدی است.

[ad_2]

source link