دانلود کتاب Unparalleled Sword Emperor : Volume 9

[ad_1]

مرد جوانی در یک شهر کوچک با عنوان “هفت سال زباله” پس از سقوط از صخره به طور تصادفی دوباره متولد شد و قدرت مرموز خون او را بیدار کرد. برای اینکه سرنوشت خود را تغییر دهد ، پس از کسب مهارتهای قوی کشاورزی ، به اوج ورزشهای رزمی نقل مکان کرد.

[ad_2]

source link