دانلود کتاب Veltliner Schädel. Kriminalroman : Hemma Thoms dritter Fall

[ad_1]

گوتفرید کجاست؟ آیا او ربوده شده است؟ چرا پدرش ، شراب ساز ثروتمند اما با استحکام ، دیگر نمی خواهد دیه بپردازد؟ هما تام ، خواهر و خانه دار کشیش کشور ، به یک جنایت مشکوک شده است. اما آیا این بار او هنوز می تواند به بینی خود اعتماد کند؟ اگر او این کار را نکند ، شاید بهتر باشد. به هر حال ، لجبازی آنها نیز می تواند آسیب برساند.
رمانی جذاب و طنز که در آن هما می تواند دوباره به شهود ، قابلیت اطمینان فرمانده بعدی خود هوبرت و حمایت مادر آسمانی اعتماد کند.

[ad_2]

source link