دانلود کتاب Visiting Hours

[ad_1]

Visiting Time ، این یک داستان بدیع است که زندگی افرادی را که معمولاً در این صفحه نمی شناسید – بیماران ایدز و کسانی که از آنها مراقبت می کنند ، کاوش می کند. این کتاب که در باتون روژ ، لوئیزیانا قرار دارد ، غالباً با شوخ طبعی نوشته شده است.این کتاب یک مراقبه عمیق درباره ایمان و عشق در برابر بیماری و فقر است.

[ad_2]

source link