دانلود کتاب Volumen (Volume)

[ad_1]

عنوان ، حجم و روشهای مختلف اندازه گیری فنجان ها ، مانند فنجان ها و گالن ها را توضیح می دهد. همچنین نمونه هایی از چیزهای روزمره را می توان اندازه گرفت که از طریق حجم اندازه گیری می شوند. با استانداردهای اصلی مشترک مطابقت دارد و مربوط به استانداردهای ایالتی است. Abdo Kids Junior نام تجاری Abdo Kids ، یک بخش از ABDO است. ترجمه شده توسط اسپانیایی زبانان و مربیان مدارس غوطه وری.

[ad_2]

source link