دانلود کتاب Walk Me Home : Silverlake Ranch Series, Book 1

[ad_1]

یک تجربه عشق دوم دلپذیر و جالب ثابت می کند که عاشق شدن در سیلورلیک ، تگزاس هرگز دیر نیست.
آتش نشان جیک برادوک عادت به تعمیر کارها دارد ، اما به جز دوست دختر سابق دوست داشتنی اش شارلوت نش ، هرگز با مشکلی روبرو نشده است که نمی تواند آن را حل کند.
از وقتی خانواده اش شهر را ترک کردند چارلی نش یک دختر شهر بزرگ بود. او هرگز دست از جک برد ، و نه او.
سپس چارلی در عروسی پسر عموی خود به ایستگاه سیلور لیک بازگشت و ساقدوش عروس مقابل جک شد. هنگامی که آنها با آهنگ دیوانه ترین عروس غربی رقصیدند ، این حادثه باعث خجالت ، خنده و دلشکستگی شد. . . و پیوندهای خانوادگی شکسته را ترمیم کنید.
آیا عشق از دست رفته آنها می تواند فرصتی دیگر پیدا کند؟

[ad_2]

source link