دانلود کتاب Waste Bioremediation :

[ad_1]

این کتاب در مورد پالایش زیستی زباله های جامد و مایع ، از جمله راه حل های منطقه ای در هند و برنامه های مربوطه در سطح جهان بحث می کند. موضوعات تحت پوشش شامل کاهش آلاینده ها از طریق کمپوست ، ارائه راه حل برای پسماندهای تصفیه خانه ، استفاده از میکروارگانیسم ها در تصفیه زیستی زباله های صنعتی و کاهش سمیت ، سلول های سوختی میکروبی و رفع پلیمریزاسیون میکروبی است. این کتاب همچنین در مورد جذب زیستی فلزات و تصفیه بیولوژیکی شیرابه خصوصاً در تصفیه آب و خاک زیرزمینی بحث می کند. این یک منبع ارزشمند برای محققان ، متخصصان و سیاست گذاران است.

[ad_2]

source link