دانلود کتاب Welcome to Camp Coral!

[ad_1]

فیلم “SpongeBob SquarePants”: “Sponge Running” در 22 مه سال 2020 اکران می شود. بخشی از داستان مبدا ، بخشی از مأموریت نجات و بخشی از سفر جاده ای دوستان ، این فیلم بلند جدید دنبال SpongeBob SquarePants ، پاتریک و کل خدمه پایین لباس های بیکینی در سفر از کودکی به ماجراجویی برای نجات دوست خود حلزون حلزون است (گری) دختران و پسران 3-7 ساله عاشق این کتاب داستان کاملاً جدید مبتنی بر فیلم هستند. این قرائت Nickelodeon شامل روایت صوتی است.

[ad_2]

source link