دانلود کتاب Wer werden wir sein? : Über die Zukunft des Menschen

[ad_1]

در دو دهه گذشته تصویر ما از مردم چگونه تغییر کرده است؟ نقش دیجیتالی شدن ، نتایج تحقیقات مغزی و پیشرفت اجتماعی چیست؟ علوم اعصاب چگونه پاسخ ما به پرخاشگری را تغییر می دهد؟ آیا نوروبیولوژی شادی وجود دارد؟ این برای ما چه معنایی دارد؟ مصاحبه های W با خواننده گرگ ، مانفرد اسپیتزر ، هارالد ولزر ، پیتر بییری ، توبیاس اش ، هارتموت روزا و کلاوس هورلمان انجام می گیرد تا یک نمای کلی از آینده ای که در آن قرار داریم ارائه دهد.

[ad_2]

source link