دانلود کتاب What's Up, Maloo?

[ad_1]

کانگورو مالو هاپ خود را از دست داد. آیا دوستانش می توانند به او کمک کنند تا دوباره آن را پیدا کند؟ این کتاب تصویری شیرین افکار غم انگیز و اهمیت ایجاد دوستی را از طریق فراز و نشیب بررسی می کند.
هیچ کانگرو دیگری مانند مالو نمی تواند بپرد! اما یک روز ، دوستان مالو او را پیدا کردند که به جای پریدن قدم می گذارد. مالو چه مشکلی داره؟ دوستان او به دنبال راه هایی برای کمک به مالو برای به دست آوردن دوباره بهار هستند. با صبر ، پشتیبانی و کمی “ضرب و شتم” دوستش ، مالو برگشت.
کلمات ساده و هنر زیبا ، قدرت دوستانه را انتقال می دهد و بر بدبینی غلبه می کند ، در اولین جذابیت Geneviève Godbout به عنوان نویسنده و تصویرگر.

[ad_2]

source link