دانلود کتاب Women Leaders and Gender Stereotyping in the UK Press : A Poststructuralist Approach

[ad_1]

این کتاب به چگونگی ساخت و نمایندگی رسانه های بریتانیا در سه زمینه حرفه ای: سیاست ، تجارت و رسانه های جمعی می پردازد. اگرچه رهبران زن در این صنایع پیشرفت های شغلی زیادی داشته اند ، اما بسیاری از روزنامه های انگلیس هنوز این زنان را به روشی سخت و اساسی نشان می دهند: درجه وقوع با پیشینه سیاسی روزنامه و مخاطبان هدف مطابقت دارد. نویسنده مقاله های رسانه های خبری را از طریق سه دیدگاه جدید تجزیه و تحلیل می کند: اول ، کلیشه های کانتر از رهبران زن ، دوم ، دامنه برنامه فمینیستی ، و سوم ، روش جدید “بازتاب” مبتنی بر تحلیل گفتمان فمینیستی پس از ساختارگرایی. این کتاب جذابیت زیادی برای دانشجویان و دانش پژوهان تحلیل گفتمان و مطالعات رسانه ای و هر کسی که به زبان ، جنسیت ، رهبری و فمینیسم علاقه مند است ، خواهد داشت.

[ad_2]

source link